huqiang9988@126

暴雨

烟霏云敛万峰缠,

电闪雷鸣千嶂落。

大雨滂沱水如注,

茫茫雨帘不见物。


江河漫堤浊浪流,

城池孤岛阡陌纠。

水天一色农夫忧,

天水哗哗仍不休。

评论